Snížení vašich nákladů

Spojovací materiál patří mezi „C díly“, tudíž položky s nízkým podílem na celkové ceně konečného výrobku (cca 5%). Nepřímé náklady spojené s jejich pořízením (vypracování plánu nákupu, vyhledávání dodavatele, vyhodnocování nabídek, objednávání, kontrola dodacích termínů, pravidelný příjem zboží od několika různých dodavatelů, neustálá kontrola kolísající kvality dodávek, rozsáhlé inventury skladu, administrativa) a manipulací s nimi (doprava od převzetí do skladu na místo montáže, dílčí mezioperační inventarizace, přesuny mezi pracovišti atp.) však způsobují, že konečný podíl těchto položek je v celkových nákladech mnohonásobně vyšší.

Společnost ZEBRAFAST vám je, po vzájemné konzultaci, schopna nabídnout, kromě příznivé ceny  spojovacího materiálu, rovněž různé formy spolupráce, které vám umožní dosáhnout úspor také ve výše uvedených nepřímých nákladech spojených s jeho pořízením a manipulací.

Co vám naše řešení přinesou?

  • Úsporu času, který můžete věnovat svým stěžejním aktivitám.
  • Snížení nákladů spojených s  objednáváním spojovacího materiálu.
  • Výrazné snížení hodnoty skladu v námi dodávaných produktech.
  • Hladký průběh výrobního procesu.
  • Inventuru zásob prováděnou naší společností.
  • Přizpůsobení logistického řešení provozu ve vaší společnosti.

 

Dejte společnosti ZEBRAFAST možnost snížit vaše náklady.