Péče o zákazníka

Společnost ZEBRAFAST věnuje velkou pozornost profesionální péči o zákazníky.

Prostřednictvím obchodních zástupců je zajišťována zpětná vazba od zákazníků. Průběžné vyhodnocování těchto podnětů umožňuje společnosti ZEBRAFAST optimalizovat stav a strukturu skladových zásob a individuálně přistupovat k zákazníkům - flexibilně reagovat na měnící se požadavky, připomínky, přání a účelně tak pomáhat dosahovat jejich výrobních cílů. Vzájemné znalosti zvyšují efektivitu spolupráce a umožňují kvalifikovanou pomoc zákazníkům ze strany společnosti ZEBRAFAST.

 

Pracovníci společnosti jsou na vysoké odborné úrovni, jsou informováni o nejnovějších trendech a vývoji v oboru prostřednictvím pravidelných firemních školení a stáží u jednotlivých výrobců.

Společnost ZEBRAFAST pracuje na neustálém zkvalitňování dílčích činností a zvyšování úrovně poskytovaných služeb s důrazem na nejvyšší kvalitu dodávaných produktů.

 

Cílem společnosti ZEBRAFAST je záruka spokojenosti každého zákazníka a našim mottem Spojení na dlouhý běh.